The USA Cites 

Michigan - Chicago, Detroit
New York -
New York City, Buffalo
Florida -
Miami, Tampa, Orlando
Texas -
Dallas, Houston, Austin, San Antonio
California -
San Diego, San Franciso, Sacramento
Georgia - 
Atlanta
Washington - Seattle
Pennslyvania - Philadelphia, Pittsburgh
Colorado - Denver
Tennesse - Nashville, Memphis